Hebben we jou over het hoofd gezien als goed doel?

Elk jaar schenken we de winst van onze jogging aan een goed doel. Onze goeie doelen zijn jeugdverenigingen uit Moorsel, die met onze schenking hun jeugdwerking kunnen verbeteren. Zo rekenen we chiro Moorsel, KLJ Moorsel, de jeugdwerking van de harmonie, de ouderraden van de drie scholen uit Moorsel (enzovoort) tot onze doelgroep.

Misschien zijn er nog jeugdverenigingen in Moorsel waar wij niet van op de hoogte zijn. Daarom doen wij deze oproep: werk je ook met kinderen en kan je een financieel steuntje in de rug gebruiken? Laat het ons dan zeker weten. Bekijk eerst deze voorwaarden, want daar gaan we jouw aanvraag aan toetsen:

  • De vereniging bestaat uit een voldoende aantal leden waarvan een aanzienlijk aantal jeugdleden. De verenigingen die werken met volwassenen behoren niet tot onze scope.
  • De vereniging zetelt in Moorsel en voert ook haar activiteiten uit in Moorsel.

Zodra we je aanvraag ontvangen hebben (via onze mailbox info@faluintjes-jogging.be of via Facebook), zullen we beslissen of je aan de voorwaarden voldoet. Wij hebben als organisatie de eindbeslissing.

Scroll to Top