Algemene voorwaarden jogging

Algemene voorwaarden Faluintjesjogging

Door zich in te schrijven, verklaart de deelnemer zich akkoord met onderstaande algemene voorwaarden.
Het niet respecteren van deze voorwaarden tijdens de wedstrijd, resulteert in automatische uitsluiting. Daardoor kan de deelnemer ook niet langer gebruiken maken van de ondersteunende diensten die de organisatie op de dag zelf aanbiedt voor de sporters, zoals medische verzorging, bevoorrading enzovoort.

 1. Inschrijving en deelname
  1.1. De deelname is pas geldig na volledige registratie en betaling van het inschrijvingsgeld.
  1.2. In geval van niet-deelname kan de deelnemer enkel aanspraak maken op een gedeeltelijke terugbetaling van het inschrijvingsgeld, mits voorlegging van een (dokters)attest. De gedeeltelijke terugbetaling is het totaalbedrag min de administratiekosten van € 2.
  1.3. Deelnemers die op een evenement hun inschrijving willen doorgeven aan een andere persoon, betalen ter plaatse € 2 administratiekosten. Dat geldt ook voor deelnemers die op de dag van het evenement van afstand willen wisselen. Alsvoor de nieuw gekozen afstand een meerprijs geldt, zal ook die worden aangerekend.
  1.4. Als het evenement op grond van uitzonderlijke omstandigheden niet kan plaatsvinden, kan de deelnemer zich gratis laten inschrijven voor de volgende editie van hetzelfde evenement. De organisator kan niet verplicht worden tot terugbetaling van het inschrijvingsgeld.
  1.5. Het borstnummer moet tijdens de volledige wedstrijd zichtbaar gedragen worden.
  1.6. Fietsen, gemotoriseerde voertuigen en rollerblades, niet eigen aan de organisatie, zijn verboden op het parcours tijdens de wedstrijd.
  1.7. De minimumleeftijd voor deelname aan de 12 km wedstrijd is 13 jaar.
  1.8. De organisatie is niet verantwoordelijk voor verlies en/of diefstal van persoonlijke voorwerpen van de deelnemer.
  1.9. Alle informatie van de deelnemers is bestemd voor de organisator. De wet van 8 december 1992 over de bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de gegevensverwerking, voorziet het toegangsrecht tot de gegevens en het verbeteren ervan. Door uw deelname aan het evenement verklaart u zich akkoord met een eventueel gebruik van uw foto in druk, film, video en andere voor promotionele doeleinden van de organisator, zonder daarvoor een vergoeding te claimen. Bovendien gaat u ermee akkoord dat we uw gegevens gebruiken om u in de toekomst te contacteren voor volgende evenementen.
 2. Parcours en Eco-verantwoordelijkheid
  De deelnemers worden geacht de aangegeven route te volgen, geen kortere wegen te nemen en de rust en netheid van de omgeving te respecteren.
  Met respect voor de natuur wordt gevraagd om de drinkbekers en ander afval te deponeren in de aanwezige vuilzakken enkele meters voorbij de bevoorradingsplaatsen. Er wordt dan ook geen afval aanvaard op het parcours.
  Er zullen ter plaatse controles zijn; elk gedrag dat niet overeenstemt met de verschillende eisen zoals hierboven vermeld, zal resulteren in automatische uitsluiting van de wedstrijd.
 3. Individuele verantwoordelijkheid
  Alle deelnemers zijn zich bewust dat zij in de door hun gekozen discipline deelnemen op eigen risico en verantwoordelijk zijn voor de schade die zij oplopen, zowel lichamelijk als materieel. Elke deelnemer moet in goede gezondheid zijn en een goede fysieke conditie hebben, waardoor hij in staat is deel te nemen aan dit sportevenement. Elke deelnemer verklaart door inschrijving te voldoen aan die voorwaarde.
  Elke deelnemer ontlast de organisatie van elke aansprakelijkheid voor ongevallen.
  Elke deelnemer dient op het parcours de aanwijzingen gegeven door medewerkers van de organisatie te volgen.
 4. Veiligheid op de openbare weg
  Een groot deel van de jogging loopt over de openbare weg. Deelnemers hebben geen enkel moment voorrang en elke deelnemer zich aan de verkeersregels houden. Op het volledige parcours moeten de deelnemers de wegcode respecteren. Bij het niet naleven van de wegcode of het niet volgen van de instructies van de signaalgevers, wordt de atleet onmiddellijk uit de uitslag verwijderd.
Scroll to Top