Parking en parkeerverbod

Er kan geparkeerd worden in de omliggende straten. Let op: er zullen parkeervrije straten voorzien worden. We brengen je zo snel mogelijk op de hoogte over waar een parkeerverbod geldt.

Het parkeerverbod zal een hele dag van kracht zijn, maar zal na einde van de jogging worden opgeheven om geen onnodige hinder te veroorzaken.