Parking en parkeerverbod

Er is een gratis parking voorzien op een weide in de Kortenbosdries:

Parking

Uiteraard kan er ook altijd geparkeerd worden in de omliggende straten. Vergeet echter niet dat enkele straten volledig verkeersvrij zijn en er daar dus een parkeerverbod geldt:

Parkeerverbod

Concreet wil dat zeggen dat de Raymond Uyttersprotstraat volledig verkeersvrij zal zijn net als de Beugemstraat vanaf de Leirekensroute tot aan de Faluintjessporthal (feestzaal De Snip blijft dus bereikbaar). Ook de Achtzaligheden is afgesloten voor verkeer.

  • Verkeer komende vanuit Aalst richting Moorsel kan via de Pachting en Opwijksesteenweg rijden.

De Boekveldbaan, Fijfelweg, Gierlastraat en Dreef zijn eveneens verkeersvrij.

De volgende straten zijn eenrichtingsverkeer: Kortenbosdries en Hollestraat.
De Geensbeekstraat, Kloosterstraat en Leirekenstraat zullen daarentegen autoluw worden gehouden om zo bij te dragen aan een zo veilig mogelijk verloop van de jogging.

  • In de Kortenbosdries is de toegelaten richting Aalst/Rijgerstraat. Wie Moorsel wil inrijden, zal moeten rondrijden via de Pachting of de Opwijksesteenweg.
  • In de Hollestraat is de toegelaten richting Dendermonde/Kruisabeelstraat. Wie Moorsel wil inrijden, kan langs de Tinnenhoekstraat, Herbergstraat en Ravenakkerstraat rijden.
  • Vanuit de Geensbeekstraat kan men rijden richting Ravenakkerstraat, Hollestraat of Kortenbosdries.
  • Via de Kloosterstraat en de Leirekensstraat kan het verkeer naar Moorsel Dorp rijden, maar het kan de Beugemstraat niet in (slechts tot aan feestzaal De Snip).

Langs deze straten geldt tevens een parkeerverbod.

Samengevat:

  • Verkeer komende vanuit Aalst en rijdend richting Moorsel zal omgeleid worden via Moorselbaan/Pachting en niet langs Kortenbosdries.
  • Het verkeer komende uit de Ravenakkerstraat kan via de Kortenbosdries (eenrichting) naar Aalst en via de Hollestraat (eenrichting) naar Herdersem en Dendermonde.
  • Verkeer vanuit de Kruisabeelstraat/Dendermonde zal omgeleid worden via de Tinnenhoekstraat en Herbergstraat.

Het parkeerverbod is een hele dag van kracht maar zal na einde van de jogging worden opgeheven om geen onnodige hinder te veroorzaken.